• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

?Ouderklankbordgroep gaat tweede jaar in

?Ouderklankbordgroep gaat tweede jaar in

Voor de zomervakantie heeft de ouderklankbordgroep haar bijeenkomsten met de directeur geëvalueerd. Gezamenlijk is besloten dat de klankbordgroep in schooljaar 18-19 wederom om de 6 a 8 weken bij elkaar komt om in gesprek te gaan en te reflecteren op voor het integraal kindcentrum actuele thema’s, vraagstukken of dilemma’s.
Het doel van de ouderklankbordgroep is informele uitwisseling van informatie en gedachten die van belang is voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en het IKC in z’n geheel. De leden hebben zitting op persoonlijke titel .
Vorig jaar is bv. gesproken over: passend onderwijs, de samenwerking ouders-school en de vrijwillige ouderbijdrage.  Dit jaar zijn we begonnen met uitwisselen van beelden en ideeën over de toekomst van het IKC voor de planperiode 2019-2023.
 
De volgende ouders hebben zitting in de klankbordgroep:
Marije Dijkema, Frank Laarhoven, Yvonne de Man, Jorgen Jansen, Rick van der Molen, Niels de Bruijn, Wiep Raven en Arjen Berkhout.

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl