• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad
De leerlingenraad kwam op 7 maart j.l. alweer voor de derde keer bij elkaar.
Omdat we tijdens deze bijeenkomst meerdere onderwerpen wilden bespreken hadden we voor een werkvorm gekozen waarbij de leden in groepjes rouleerden en zich aan de hand van verschillende vragen over een onderwerp bogen. Voorzitter Rixt (groep 8) trapte de bijeenkomst af in samenwerking met juf Karin. De werkwijze vergde overleg en samenwerking, wat nog best een uitdaging bleek te zijn voor de groepjes. De leden konden hun ideeën op flapovers kwijt.
 
De gespreksonderwerpen waren:

  • Eten en drinken op school,
  • De inrichting van het IKC,
  • Een eigen logo voor de leerlingenraad,
  • De juffen en meesterdag.

 Samengevat kwam het volgende naar voren:
 
Eten en drinken
Kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee.  Tips: fruit smoothies maken en met je klas een eigen ‘kantine’ organiseren. Tosti’s maken wordt hoog gewaardeerd.
 
Inrichting
Over de inrichting van lokalen zijn de kinderen best tevreden. Het mag hier en daar nog wat gezelliger op de pleinen en lokalen, soms mogen er meer hogere tafels komen voor grotere kinderen en goede werkplekken voor laptops wordt genoemd.
De leerlingen stelden bijvoorbeeld voor om in hoekjes een luie stoel of bank neer te zetten, zodat je daar bv fijn kunt lezen.
 
Logo leerlingenraad IKC Bonifatius
Er werden verschillende inspirerende concepten getekend en gekleurd. We gaan er een aantal uit kiezen die nader uitgewerkt gaan worden, zodat de leerlingenraad van ons IKC een herkenbaar en eigen logo krijgt. De leerlingraadleden vonden het duidelijk leuk, om behalve met elkaar te praten en overleggen, iets te kunnen doen.

Meester- en juffendag
Er kwamen verschillende ideeën op tafel voor een bijdrage vanuit de leerlingen om juffen en meesters in het zonnetje te zetten op 16-3 a.s.. Helaas blijkt het te kort dag te zijn om het uit te voeren. Maar de ideeën zijn niet weg. Iedere dag zou een dag kunnen zijn om leerkrachten te complimenteren.
 
 
 
 
 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl