• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

Praktische hulp gevraagd

Praktische hulp gevraagd

Tillen en verplaatsen
Wij zoeken een paar sterke vrouwen/mannen die kunnen helpen om een flinke kast,  die op de eerste etage op de Bonne staat, naar beneden te helpen tillen. Hij is namelijk te groot voor de lift.
De kast moet daarna vervoerd worden naar de Bonnetop en tot slot daar naar binnen getild worden naar het lokaal van groep 7SK.
Behalve spierkracht zoeken we een ouder, die beschikt over een aanhangwagen en die bereid is en tijd heeft om hierbij te helpen.
 
Ontwerpen en maken
Ook zoeken wij een handig man/vrouw, die tijd en zin heeft om ons te helpen een ombouw voor een oven te maken, zodanig dat de oven mobiel is. Hiermee bedoelen we dat deze op wielen staat en verrijdbaar is en dus in alle lokalen en ruimtes aan de Leeuwarderweg neer te zetten is en aan te sluiten.
De oven is aangeschaft.  De ombouw vergt een veilig ontwerp.
Zijn er timmermannen/-vrouwen onder u die het leuk vinden om ons hierbij te helpen?
 
Gegadigden kunnen zich melden bij Vera Ferwerda, conciërge Bonne of Sonja Ruiter, coördinator Bonne.
 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu