• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

Veel en weinig

Veel en weinig

Ouderbrief bij Trefwoord (onze methode voor levensbeschouwelijke vorming)
 
Na het Carnaval begint met Aswoensdag dit jaar op 14 februari de Veertigdagentijd. In ruim zes weken bereiden we ons voor op het komende Paasfeest. Deze tijd wordt ook wel vastentijd genoemd. Het is een tijd van versoberen en minderen uit solidariteit met mensen die het minder hebben. De natuur helpt ons daarbij een handje, want nu de winter op zijn einde loopt is er duidelijk minder groente en fruit van eigen bodem beschikbaar.
 
Het thema van Trefwoord in deze eerste weken van de Veertigdagentijd is VEEL en WEINIG. Kinderen ontdekken wat veel en weinig kan betekenen. De kinderen kijken heel concreet naar spullen en voedsel. Ze leren er vragen bij stellen.
Hoe belangrijk zijn spullen voor je geluk?
Hoe gaan wij om met ons eten?
Wat betekent het om weinig te hebben?  
Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen?In onze wereld is er nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. Niet enkel wereldwijd, maar ook in de eigen leefomgeving van kinderen. Uit eigen ervaring weten ze soms wat een voedselbank, kringloopwinkel en Stichting Leergeld voor hen betekent.
 
In de bijbelverhalen horen de kinderen hoe Jezus zijn volgelingen te denken geeft.
Een arme weduwe die van het weinige geld dat ze heeft één klein muntje in het offerblok van de tempel werpt, heeft meer gegeven dan de rijkaard die met veel omhaal een groot bedrag stort. Veel en weinig zijn relatief. Weinig uit goedheid kan waardevoller zijn dan veel uit overdaad. 
Op sabbath wordt er niet gewerkt. Dat is een religieuze wet. Maar volgens Jezus mag die wet je niet belemmeren om graan te plukken voor wie honger heeft.
Een rijke jongeman wil Jezus graag volgen. Hij krijgt het advies om zijn bezit te verkopen en het aan de armen te geven. Wat zal hij doen? Natuurlijk is dit een radicaal voorbeeld, en gaat dit voor de meeste mensen veel te ver. Maar het laat wel zien, dat delen en geven een opgaaf is voor wie veel heeft.  
Dan is er nog dat wonderlijke verhaal van vijf broden en twee vissen, waarmee Jezus een grote menigte voedt. Hoe kan dat? Het verhaal laat zien dat er gemeenschap ontstaat waar mensen brood en vis met elkaar delen. Wetenschappers hebben allang berekend dat er op onze planeet voldoende voedsel is voor alle mensen, maar het wordt niet eerlijk over de mensen verdeeld. Het sleutelwoord in het hele thema is delen. De kinderen denken na over de waarde van delen, de lastige kanten eraan, en de oplossingen die delen biedt.    
Het kan zijn dat er op school ook aandacht is voor de Vastenactie en dat de kinderen gevraagd wordt om iets van henzelf te delen met kinderen die in een minder welvarend deel van de wereld leven. Dit thema van Trefwoord sluit naadloos aan op de themalessen van de Vastenactie.
 
We hopen met elkaar de komende weken de vreugde van delen en minderen te ervaren. 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl