• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

​Wethouder Stella van Gent overhandigt inlijsting bestek 1883-1884

​Wethouder Stella van Gent overhandigt inlijsting bestek 1883-1884

In de archieven van de gemeente Súdwest-Fryslân dook rond de opening van het IKC en de ingebruikname van de nieuwe bovenbouwlocatie Bonnetop, het originele bestek * op voor het bouwen van ‘eene school voor openbaar lager onderwijs voor 384 leerlingen’. Wethouder Stella van Gent overhandigde onlangs een ingelijste collage van het originele bestek aan de directeur Karin Staal.
Het gebouw is met behoud van haar oorspronkelijke karakter vernieuwd en geschikt gemaakt voor hedendaags onderwijs. Voor zowel de gemeente als voor de Bisschop Möller Stichting en IKC Bonifatius een kindcentrum waar we enorm trots op zijn. De collage krijgt een eervolle plek op de Bonnetop.

*Het woord bestek komt uit de bouwkunde. Voordat men een gebouw gaat bouwen is het belangrijk dat het bouwbedrijf en de opdrachtgever precies weten wat er gebouwd gaat worden en hoe het gebouwd moet worden. Daarom wordt een bestek opgesteld. Dit bestek is een omschrijving van het bouwwerk en de bijbehorende werkzaamheden.

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu