• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

Staking basisonderwijs 14 februari 2018

Staking basisonderwijs 14 februari 2018

De basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe gaan op woensdag 14 februari dicht. Ook onze school staakt mee. Dit is een vervolg op eerdere stakingen van de leraren, omdat die onvoldoende hebben geholpen.  De leraren en werkgevers vinden het overleg met minister Slob tot nu toe hoopvol, maar niet genoeg om verdere acties op te schorten.
Helaas kunnen wij geen activiteiten aanbieden voor BSO en niet-BSO-kinderen. Ouders/ verzorgers hebben hierover een mail ontvangen.

 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu