• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

?Verkeersveiligheid locatie Bonne

?Verkeersveiligheid locatie Bonne

In korte tijd zijn er meerdere klachten en zorgen binnen gekomen van buurtbewoners en ouders over de verkeersveiligheid bij onze locatie Bonne aan de Leeuwarderweg. Buurtbewoners en ouders meldden bijna ongelukken met overstekende kinderen en/of conflicterende situaties tussen verschillende weggebruikers. Helaas blijkt ook dat niet iedereen hierop aanspreekbaar is. Aangezien de veiligheid van de kinderen ons aller belang is, lijkt het vanzelfsprekend dat ouders met auto juist oog hebben voor verkeersveilige situaties. 
Al eerder hebben we een oproep gedaan aan ouders, die kinderen brengen of halen, om de haal- en breng afspraken in acht te nemen. Parkeren kan op het Normandiaplein. Daar is ook de schooloversteek-plaats. 
Omdat er nauwelijks verbeteringen optreden, is er contact gelegd met Handhaving. Handhaving controleert vanaf heden actief op fout parkeren (bv. op de drempel ter hoogte van de Boeierstraat). Na een officiële waarschuwing kan een boete volgen à €104,00. 

<< terug naar overzicht
IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl