• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

EIGEN&WIJZER

Eigen&Wijzer

Integraal Kind Centrum Bonifatius

De St. Bonifatiusschool verandert sinds 2016 stapsgewijs in een Integraal KindCentrum (IKC) Bonifatius.
Een kindcentrum is een plek voor educatie, ontwikkeling en ontmoeting voor een maximale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. 

Wij zijn niet meer enkel ‘school’ of enkel ‘opvang’. Wij zijn een kindvoorziening waar u alles onder één dak vindt. 

We staan voor een zogenaamde doorgaande ontwikkellijn, omdat we kinderen van jongs af aan kennen en de pedagogisch medewerkers en leerkrachten met elkaar optrekken rondom de kinderen. 

We bieden basisonderwijs en een rijk activiteitenaanbod via de BSO. We zoeken daarbij steeds naar verbindingen tussen leren en spelen/ontmoeten. 
Wij werken hiervoor samen met kinderopvang Eigen&Wijzer. 

Karin I. Staal
Directeur IKC Bonifatius

Sander Linthorst
Regiomanager Eigen&Wijzer

Shanna Stegeman
Locatie coördinator opvang

https://www.eigen-en-wijzer.nl/

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl