• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

EIGEN&WIJZER

Eigen&Wijzer


 Integraal Kind Centrum Bonifatius
St. Bonifatiusschool in transitie naar Integraal kindcentrum (IKC) Bonifatius
Vanaf schooljaar 2016-2017 is de overgang gestart van basisschool naar IKC: een plek voor educatie, ontwikkeling en ontmoeting voor een maximale ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar met voorschoolse en naschoolse opvang. De nieuwe organisatie is niet meer enkel ‘school’ of enkel ‘opvang’. Ouders hoeven niet apart afspraken te maken met de school, de kinderopvang of peuterspeelzaal. In het IKC vindt u alles onder één dak.
Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Een  hedendaagse inrichting van opvang en onderwijs vraagt om betere afstemming in de zogenaamde ‘doorgaande lijn’ tussen beide en bovenal biedt het IKC Bonifatius mogelijkheden voor een breed en rijk aanbod van activiteiten voor kinderen.
Karin I. Staal
Directeur IKC Bonifatius
Sander Linthorst
Regiomanager Eigen&Wijzer

https://www.eigen-en-wijzer.nl/

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu