• Op kamp met groep 7
 • onze leerlingenraad
 • Kanjertraining
 • Spelletjescircuit
 • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

WIE ZIJN WIJ

In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten, zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van de school van IKC Bonifatius.
De kinderopvang heeft een eigen oudercommissie. Dat er een MR en een oudercommissie zijn,  heeft een juridisch wettelijke oorzaak.
De MR en de oudercommissie kinderopvang hebben voor 2018-2019 de intentie uitgesproken een aantal keer gezamenlijk te overleggen. 

De MR kent vanaf september 2018 de volgende samenstelling:

 • Helena Pronk ( lid oudergeleding en voorzitter)
 • Tjitske van Dijk (lid oudergeleding en secretaris)
 • Rene de Vries ( lid oudergeleding)
 • Willem Flu ( lid oudergeleding)
 • Jitske Beek  (lid personeelsgeleding)
 • Nardy Reuvekamp (lid personeelsgeleding)
 • Jurrien Bodewes (lid personeelsgeleding)
 • Anjes Hasenack (lid personeelsgeleding)

De MR kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.

Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben voor de MR, aarzel dan niet en laat het ons weten!
Ons emailadres is: medezeggenschapsraad@bonifatiussneek.nl

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl