• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

WIE ZIJN WIJ


Even voorstellen: de Medezeggenschapsraad
In de MR zitten 4 ouders en 4 leerkrachten, zij vertegenwoordigen de ouders en leerkrachten van ons IKC Bonifatius.

In de oudergeleding hebben zitting:
Koen Vos (voorzitter), Jelle Bosma, Helena Pronk en Sanne Bootsma

In de personeelsgeleding hebben zitting:
Sonja Ruiter, Corry Bouma (secretaris), Nardy Reuvekamp en Jitske Beek
 
Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben voor de MR, aarzel dan niet en laat het ons weten! Ons emailadres is: medezeggenschapsraad@bonifatiusschool.eu 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu