• Op kamp met groep 7
  • onze leerlingenraad
  • Kanjertraining
  • Spelletjescircuit
  • instrument in de klas

Op kamp met groep 7

onze leerlingenraad

Kanjertraining

Spelletjescircuit

instrument in de klas

JAARLIJKSE OUDERBIJDRAGE

Jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage
 
Verschillende activiteiten en uitgaven worden niet bekostigd door de rijksoverheid en gemeente. Om deze toch te kunnen uitvoeren vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage van alle ouders/verzorgers, want zonder deze bijdrage kunnen extra activiteiten niet worden georganiseerd.
Sinds jaar en dag is er op de Bonifatius School een Ouderraad (OR) actief. In samenwerking met het schoolteam maakt de OR de extra activiteiten, waarvoor de school geen bijdrage van het ministerie van Onderwijs krijgt, op school mogelijk.  Dit doen we zowel financieel, als ook organisatorisch.
 
Het start elk jaar met de openingsviering en eindigt met de slotavond van groep 8. Echter tussen deze twee evenementen wordt natuurlijk nog veel meer georganiseerd. Te denken valt aan: een ouderinformatieavond, de Kinderboekenweek, Sinterklaas- en kerstviering, Carnaval, sportdagen, de Avondvierdaagse, etc.
 
Naast activiteiten is de OR ook actief betrokken bij de aanschaf van sommige materialen voor school. Eind 2016 zijn er twee bomen op de leerpleinen in school geplaatst. De bomen worden ingezet voor verschillende lessen, maar ook gewoon om de school op te sieren.
 
Zoals u kunt lezen is de ouderraad actief betrokken bij de organisatie van diverse extra activiteiten op school, alsmede bij de aanschaf van verschillende materialen voor school. Wij hopen hierdoor de beleving van uw kind op school nog mooier te maken. Hiervoor doen we elk jaar een verzoek tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Vanaf  het school jaar 2016 – 2017 bedraagt deze € 20,00 voor het gehele jaar. Stroomt uw kind halverwege het jaar of daarna in, betaalt u een ouderbijdrage die afhankelijk is van de maand van instroom.
 
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Ouderraad.
 
Instroommaand                                        Vrijwillige ouderbijdrage:

januari €10.00
februari € 8.50
maart € 6.00
april € 4.50
mei € 3.00
juni € 0.00
juli € 0.00

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil voorkomen dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uitgesloten worden van (buiten)schoolse activiteiten, van ouders met een laag inkomen en woonachtig in Sneek die hun kosten niet vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming studiekosten of andere regeling of die hun kosten op een later tijdstip vergoed krijgen. Wanneer u denkt hiervoor in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met deze stichting via 06-12659541 of via stichtingleergeldsneek@live.nl.
 

 

IKC Bonifatius     Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek     t 0515 - 412 719     info@bonifatiussneek.nl