• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

DE OR

De Ouderraad
Onze school heeft een ouderraad in de vorm van een stichting. Het aantal leden refereert bij voorkeur aan het aantal groepen. Op dit moment zijn er 20 OR leden.
Het doel van de ouderraad is om in het belang van het kind, het team te ondersteunen. De ouderraad probeert deze doelstelling vorm te geven door de onderstaande punten.
Ondersteuning bieden bij leuke, leerzame binnen- en buitenschoolse activiteiten. Vooral rondom de vieringen van de feestdagen en sportactiviteiten is de ouderraad zeer actief. De ouderraad

  • Is een schakel zijn tussen ouders en het schoolteam;
  • Fungeert als klankbord voor ouders en het schoolteam;
  • Maakt wensen kenbaar op het gebied van activiteiten in het belang van de leerling, de ouders en het schoolteam en neemt hier zo nodig actie op
  • Verleent medewerking aan het goed functioneren van de medezeggenschapsraad van de school;

De statuten van de stichting ouderraad zijn op te vragen bij de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Ouderraadsleden
De ouderraad bestaat het schooljaar 2017/2018 uit de volgende personen:
 
Nynke de Graaf-Algra                 Voorzitter
Femke Wortman - Schenk          Penningmeester
Yvonne de Man                          Secretaris
Anjes Hasenack                         Teamlid
Jurrien Bodewes                        Teamlid
Margriet Faber
Liane Dekker
Margo van der Meer
Sahfira Lyong
Carolien Dikhoff
Karin van Esch-Hagedoorn
Berber Visser-Potma
Tjalda Wijbenga
Yvonne Jansen
Carin pool
Margot Heepke
Dorine Schreurs
Eline Algra-Rijken
Esther de Boer
Jenneke Koopman

Wilt u contact met de OR stuur dan een mail naar nynkealgra@yahoo.com of bel 06-46317760.

 
 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu