• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

MR

De MR vindt het belangrijk om open en eerlijk met alle betrokkenen te communiceren om zodoende de juiste beslissingen te kunnen nemen in het belang van de kinderen en dus ook onze school. De MR wil hierbij graag een actieve en herkenbare rol spelen en staat open voor iedereen en alle schoolzaken. Zaken die de MR bespreekt zijn niet altijd groot of ingewikkeld.
Wat voor vraag het ook is: u kunt altijd bij de MR terecht.
Bij de hoofdingang van de Bonifatius hangen aan het bord de vergaderdata en notulen van de MR. De vergaderingen en notulen zijn over het algemeen openbaar.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die rechtstreeks aan een van de MR-leden stellen. Dat kunt u doen door ze in school aan te spreken of via de mail.
Het e-mail adres van de MR is mr@bonifatiusschool.eu.
Uw vragen of opmerkingen zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu