• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

BEZOEK AAN HET RIJKSMUSEUM

Op woensdag 6 juni zijn wij met de groepen 8 van onze school en van de Bonifatiusschool uit Woudsend met de bus naar Amsterdam geweest. Wij hebben daar het Rijksmuseum bezocht en natuurlijk de Nachtwacht gezien.
Juf Jildou, die onze school met tal van activiteiten ondersteunt, had het werkelijk perfect georganiseerd: Mooie bus, leuke chauffeur, entreebewijzen lagen klaar, hup alleen nog even pinnen en we konden naar binnen. De vier groepen kregen ieder een gids toegewezen en de ontdekkingstocht door het Rijksmuseum kon beginnen. We hebben de wapenkamer gezien, natuurlijk de Nachtwacht,  de afdeling van de Gouden Eeuw en de schilderijen over de Slag bij Chatham. Deze  glorieuze overwinning van Nederland op de Engeland tijdens de Tweede Engelse oorlog maakte veel indruk.
Ook de terugreis verliep op rolletjes. Juf Jildou kon helaas door andere werkzaamheden niet mee, maar wij hebben haar op de terugweg in de bus even gebeld en uit volle borst "juf Jildou bedankt gezongen". Ere wie ere toekomt.
Dit is zeker voor herhaling vatbaar.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu