• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

PALMPASEN EN VOORSTELLEN VAN COMMUNICANTEN

Palmpasen is het begin van de Goede week, de week voor Pasen. Traditioneel gaan de kinderen dan met hun zelfgemaakte palmpaasstokken in processie door de kerk. Tezamen met het voorstellen van de communicanten, een orkest en het kinderkoor was het feestelijke viering.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu