• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

OPEN PODIUM VOOR DE GROEPEN 5PG EN 8J

Op dinsdag 20 maart hebben de groepen 5PG en 8J hun Open podium gehad. Groep 5 deed een mooi lied en groep 8 gaf de theatervoorstelling van de Luizenmoeders.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu