• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

OPEN PODIUM VAN 8 MAART 2018

Vier groepen hebben donderdag 8 maart opgetreden tijdens het open podium.
Groep 3 van juf Marja heeft met diverse instrumenten iets moois laten horen en ook de andere groep 3 van juf Bianca stond te swingen op het podium. Onder leiding van de muziekjuf werd een piratenlied opgevoerd. Beide groepen 3 hebben het super gedaan!
Groep 4 van juf Jurrien liet een winterlied horen en zien! Over een bord stamppot zingen kan leuk zijn, maar eentje knutselen natuurlijk ook!
Groep 8 van meester Tjerk had binnen een paar dagen een toneelstukje bedacht en als dit het niveau  is van de musical...dan hebben wij er zin in! De kinderen lagen dubbel van het lachen!
Bedankt ouders voor jullie komst en bedankt Bilbo Schickenberg voor het maken van de foto’s!

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu