• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

CARNAVAL 2018

Op donderdag 8 februari kwamen Jeugdprins Thom I, Hofdame Mare en Secondant Yonah onze school  bezoeken. Vanaf 8:15 uur stond deze dag in het teken van Carnaval en werd de Bonifatius omgedoopt tot het Carnafatius in … Drabbelterp!
De meeste kinderen kwamen natuurlijk verkleed naar school. Hoewel er geen thema was, waren velen erg creatief uitdost.

Na de aankomst van de Jeugdprins,een woord van welkom en een dansje van meester Frank met juf Karin, werd de optocht onder grote belangstelling ingezet. Na afloop van de optocht gingen de kinderen weer terug naar de Bonne of Bonnetop en kon een ieder meedoen aan een afwisselend spelletjescircuit.
Wij willen het hele organisatiecomité en natuurlijk ook Prins Thom I, zijn Hofdame Mare en Secondant Yonah hartelijk bedanken voor deze feestelijke dag.

Alááááf, en tot volgend jaar.

 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu