• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

LEERLINGENRAAD

Op 15-12 vond de tweede bijeenkomst plaats met Rixt Posthuma in de rol van voorzitter, ondersteund door juf Karin en Jildou.
Dit keer stond het onderwerp schoolpleinen centraal. Uit de kmpo van maart 2017 komt naar voren dat onze leerlingen ideeën en wensen hebben over de pleinen.
De provincie Fryslân heeft een subsidie toegekend uit het Mienskip fonds aan de Bonnetop van maar liefst 30.000,= euro. Dit bedrag (= geoormerkte subsidie) moeten wij aan de pleinen besteden rondom de Bonnetop voor mei 2018.
Ook de opbrengst van de verkoop van de loten voor Jantje Beton komt ten goede aan het plein bij de Bonne.
We hebben de leerlingenraad gevraagd om hun ideeën met ons te delen. Dit in combinatie met het voorwerk van Jildou levert een mooi overzicht.
De leerlingen hebben per groep een flapover gemaakt en iedere leerling heeft daarna zijn/haar favoriete wens genoemd.
De leden van de raad hebben fanatiek meegedacht. De sfeer was goed en het enthousiasme en de betrokkenheid groot.
We gaan de ideeën nader rubriceren en zullen het tzt ook met jullie delen.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu