• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

VRIJSTELLEN VAN SCHOOLBEZOEK (VERLOF)

U kunt dit formulier invullen en digitaal verzenden. Het is verstandig om dit te doen na het lezen van voorwaarden omtrent 'Vrijstellen van schoolbezoek'. Hierin staat precies omschreven of uw kind recht heeft op verlof. Goed lezen voorkomt misverstanden.

 

Naam*

Adres*

Email adres*

Gewenste datum verlof*

Naam kind(eren)/groep(en)/geboortedatum*

Reden van het verzoek*


IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu