• Projectwerk
 • Kanjertraining
 • BonneFryslân2018
 • Spelletjescircuit
 • Open Podium
 • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

VAKANTIEROOSTER EN LESVRIJE DAGEN 2018-2019

Vakantierooster voor het schooljaar 2018-2019:

 • Herfstvakantie van 22 tot en met 26 oktober;
 • Kerstvakantie van 24 december tot en met 4 januari;
 • Voorjaarsvakantie van 18  tot en met 22 februari;
 • Meivakantie van (Goede Vrijdag) 19 april tot en met 3 mei, Pasen valt op 21 en 22 april;
 • Hemelvaart van 30 tot en met 31 mei;
 • Tweede pinksterdag op 10 juni;
 • Zomervakantie van 15 juli tot en met 23 augustus.


Lesvrije dagen, dat betekent dat de kinderen vrij zijn voor bv. studiedagen van het team:

 • Maandag 1 oktober;
 • Woensdag 21 november;
 • Woensdag 16 januari;
 • Vrijdag 15 februari;
 • Dinsdag 2 april.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu