• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

GROEPEN 3

In de groepen 3 hebben we de afgelopen periode een aantal vieringen gehad. In deze vieringen stonden we stil bij de weg naar pasen en mochten kinderen zelf gedichten voorlezen. We hebben verhalen uit de kinderbijbel voorgelezen en samen gezongen. In het filmpje een kleine impressie.

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu