• Projectwerk
  • Kanjertraining
  • BonneFryslân2018
  • Spelletjescircuit
  • Open Podium
  • instrument in de klas

Projectwerk

Kanjertraining

BonneFryslân2018

Spelletjescircuit

Open Podium

instrument in de klas

GROEPEN 1

Groepen 1

Lente leeft al helemaal in onze groep.
We hebben échte kuikentjes in onze klas gehad. Dit sloeg zo goed aan dat de kuikentjes ook zijn bekeken in de groepen 1 van juf Cilis/Jitske en Geertje, maar ook in de groepen 2 en zelfs bij groep 8 van Juf Petra.We hebben n.a.v. het bezoek van de kuikentjes gewerkt hierover. Er zijn kuikentjes in een ei gemaakt, maar ook prachtige eieren. De kinderen hebben echt genoten van dit thema.
 


Een ander écht super gebeurtenis, was het bezoek van Jeanette Scheffer.
Het project GOUD, sloeg enorm aan.
Er zijn prachtige pauwen gemaakt en ook iedereen kon aangeven waar hij goed is was. Als juf ben je dan zo trots als een pauw. Wij willen Jeanette bedanken voor wederom een super ervaring.
 

IKC Bonifatius     Bonne: Leeuwarderweg 30, 8605 AH Sneek. t. 0515-412719 , Bonnetop: Looxmastraat 39, 8603 XR Sneek     t 0515-744023      info@bonifatiusschool.eu